Historie

Je to již 123 let od první zmínky v kronice hasičů, která byla nalezena v podkroví naší hasičské zbrojnice, kdy byl u nás založen sbor dobrovolných hasičů. A to usnesením obecního výboru v jehož řadách byli:

Starosta - Josef Židek

Členové obecního výboru - Antonín Kučera, Josef Michálek, Čeněk Kučera

Prozatimní velitel - Alois Kučera

Prozatimní zapisovatel - Adolf Mikura

Tito členové obecního výboru posvětili platnost stanov a tím založení sboru v září roku 1890. Od této doby uplynulo již mnoho času, ať těch zlých , např. obě světové války, ale i těch lepších.

Když se přesuneme do dob málo minulých a současných, myslím si, že můžeme být na co hrdi. Podařilo se nám zakoupit novou hasičskou stříkačku, která vyměnila již dosluhující z roku výroby 1940. Mimochodem této stříkačce dosud zásahu schopnou, všichni naši hasiči dali jméno Máňa, a to proto, že na svůj věk si někdy těžko dá říct, tak jako někdy naše ženy-manželky. Tímto je však nechci pomlouvat, protože bez jejich pomoci, by těžko mohl náš sbor fungovat. Tímto jim chci za nás za všechny hasiče poděkovat. I proto funguje u nás v obci zásahové družstvo, které ať už na poli sportovnim dosahuje velmi dobrých výsledku, tak ale i při všech akcích pořádaných sborem pro naši obec. Prostě přijdou a pomůžou.

V minulém roce se nám podařilo založit družstvo Mladých hasičů, do kterého dochází 15 dětí a v budoucnu plánujeme dalšího rozšíření. Práce je s nimi mnohdy nelehká, ale zatim se nám daří vše vzládat ku prospěchu věci.

Toto je vybraný citát z kroniky založení sboru a s menšími upravami platí dodnes:Účel Sboru dobrovolných hasičů v Třibřichách jest na základě práva a schválení od obce mu uděleného, spořádaným spolupůsobením ochraňovati při nebezpečí ohně život a majetek občanův a vyhovovati úplně všem ustanovením zákona."

Někteří lidé si myslí, že sbory dobrovolných hasičů jsou na nic, ale to se velmi mýlí. Názorným příkladem bylo pondělí 30. května 2005, kdy část obce Rozhovice byla zatopena přívalem krup a vody. Po zavolání okamžitě přijelo naše družstvo hasičů, ale i mnoho dalších sborů dobrovolných hasičů, které odsávali vodu ze sklepů, studní, ale i přímo z bytů a dále pomáhali s úklidem bahna a nečistot tím způsobených.

V dnešní době si musíme uvědomit, že v naší České republice máme dva druhy hasičů. Profesionální hasiči, kteří provedou rychlý zásah za přispěním dobrovolných hasičů, poté odjedou a na místě zůstávají právě jednotky dobrovolných hasičů právě tak, jak tomu bylo i v obci Rozhovice, kteří pomáhají se vším co je třeba, k rychlému obnovení života v daném místě.

Všem hasičům a zároveň i občanům nejen naší obce, chci popřát hodně štěstí a hlavně málo požáru.